شرایط و قوانین

قوانین و مقررات خرید اینترنتی برنج

  • برنج تولیدی،بدون شکسته در بسته های 1،2.5،5،10،15،20،25 کیلویی عرضه می شود.
  • حمل و تحویل کالا به مشتری از درب شرکت تا محل تحویل به عهده شرکت بوده و تا حصول اطمینان از تحویل کالا دائما بررسی و رسیدگی خواهد شد.
  • هزینه حمل به عهده ی  شرکت می باشد.در صورت آسیب دیدگی و نقص ،کالا با هزینه ی بیمه کالا مرجوع می گردد و پرداخت هزینه به عهده ی بیمه می باشد.
  • خرید فقط به صورت نقدی و واریزی وجه کالا به حساب شرکت بوده،پس از انجام خرید و واریز وجه،برنج جهت تحویل به مشتری انتقال داده می شود.
  • در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت و کمیت و همچنین پخت نامناسب،کالای خریداری شده توسط خریدار مرجوع شده و به جای آن برنج مورد دلخواه خریدار ارسال ویا کل مبلغ واریزی و خسارت احتمالی و هزینه مرجوعی ظرف مدت 24 ساعت پس از تحویل کالا به شرکت به حساب خریدار واریز و تسویه حساب می شود.