قیمت روز برنج

لیست قیمت روز برنج شمال و سایر محصولات تولیدی به شرح ذیل می باشد: برای خرید برنج شمال به صفحه فروشگاه ما مراجعه کنید

1- قیمت روز برنج طارم هاشمی دودی  با بسته بندی 1کیلویی استاندارد:ناموجود

2- قیمت روز برنج طارم هاشمی دودی با بسته بندی پت 500گرمی  استاندارد:ناموجود

3- قیمت روز برنج طارم هاشمی دوبارکشت فریدونکنار استاندارد:ناموجود

4- قیمت روز برنج طارم هاشمی فریدونکنار استاندارد:ناموجود

5- قیمت روز برنج طارم سنگی فریدونکنار استاندارد:ناموجود

6- قیمت روز برنج برنج طارم هاشمی استاندارد:ناموجود

7- قیمت روز برنج طارم دمسیاه کلاله استاندارد:ناموجود

8- قیمت روز برنج فجر استاندارد:79900

9- قیمت روز برنج فجر کیسه 5 کیلوگرمی استاندارد:80400

10- قیمت روز برنج شیرودی استاندارد:67900

11- قیمت روز برنج  ندا استاندارد :64900تومان

12- قیمت روز برنج  عنبربو استاندارد :66900تومان

13- قیمت روز برنج شکسته برنج طارم هاشمی کشت دوم فریدونکنارسورت شده:55900تومان

14- قیمت روز برنج شکسته طارم(هاشمی،سنگی،دمسیاه) سورت شده:54900تومان

15- قیمت روز برنج شکسته برنج فجرسورت شده:39900تومان

16- قیمت روز برنج شکسته برنج شیرودی سورت شده:39900تومان

17- قیمت روز برنج شکسته برنج عنبربو سورت شده:39900

18- قیمت روز برنج شکسته برنج ندا سورت شده:39900تومان

19- قیمت روز برنج نیمه برنج طارم هاشمی سورت شده:38900تومان

20- قیمت روز برنج نیمه برنج طارم دمسیاه کلاله:38900 تومان

21- قیمت روز برنج نیمه برنج فجر سورت شده:32900تومان

22- قیمت روز برنج نیمه برنج شیرودی سورت شده:29900تومان

23- قیمت روز نیمه برنج عنبربو سورت شده:ناموجود

24- قیمت روز نیمه برنج ندا سورت شده:29900تومان

25- قیمت روز آرد برنج طارم:39900تومان

26- قیمت روز آرد برنج فجر:32900تومان

27- قیمت روز آرد برنج عنبربو:33900تومان

28- قیمت روز آرد برنج پر محصول:27900تومان

29- قیمت روز سبوس 1 مصرف خوراکی :16900تومان

30- قیمت روز سبوس 1 درجه2: 8000تومان

31- قیمت روز سبوس دوکوب:3900تومان

توجه:محصولات تولیدی با کیسه های 5 کیلوگرمی مبلغ 5000 ریال و 1 کیلوگرمی مبلغ 25000 ریال به قیمت های فوق اضافه خواهد شد.

در صورت درخواست لیست قیمت ، عدد 5 را به شماره 500028364013 ارسال نمایید.

قیمت روز برنج

توضیحات درباره نحوه خرید برنج شمال

قابل توجه مصرف کنندگان محترم برنج ایرانی و برنج شمال از طریق دستگاه سورتینگ، سورت و بسته بندی می شود.

قیمت روز برنج سال 1401

در سال 1401 با توجه به میزان تولید کمتر برنچ در استان های شمالی به دلیل بارندگی و هزینه های بالای کشاورز برای تولید برنج قیمت خرید برنج ایرانی افزایش پیدا کرده اما قابل ذکر است که شرایط و قیمت خرید برنج ایرانی بر کیفیت آن تاثیر نگذاشته است.

سورتینگ برنج چیست؟

اصطلاحی است که به معنای درجه بندی و جداسازی ناخالصی ها (ریزه،نیمه،شکسته ،شاهک،شکم سفید،خال دار)و بسته بندی می باشد.

برنج بدون شکسته با کیسه های ده کیلویی عرضه میگرد.

نحوه ی ارسال:

هزینه ارسال تمام کالا به عهده ی فروشنده است.